(BĐT) - Công ty TNHH Ferocrom Thanh Hóa vừa điều chỉnh tăng thêm 16,75 triệu USD đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất và chế biến ferocrom. Sau khi điều chỉnh, tổng vốn đăng ký của Dự án lên tới 31,75 triệu USD. Hình thức đầu tư là liên doanh.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Mục tiêu đầu tư là đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và chế biến ferocrom, ferosilicon, siliconmangan. Địa điểm triển khai Dự án là tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 25/4/2008.