(BĐT) - Công ty CP Fecon vừa công bố báo cáo thường niên 2020. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu năm 2021 ở mức 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận là 175 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 31% so với thực hiện năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu, lĩnh vực nền móng và xây dựng công nghiệp là cốt lõi, đóng góp 3.100 tỷ đồng, 2 mảng còn lại là thi công hạ tầng và công trình ngầm đô thị mang về 800 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2022, Fecon sẽ tập trung cho các dự án năng lượng với số tiền đầu tư năm 2021, 2022 lần lượt là 230 tỷ đồng và 380 tỷ đồng. Tiếp đến là các dự án bất động sản đô thị và bất động sản khu công nghiệp.

Năm 2020, Fecon ghi nhận doanh thu 3.159 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019, tương ứng đạt 79% so với mục tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 133,5 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch năm và thấp hơn năm 2019 khoảng 38%.