Fecon (HoSE: FCN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018, lên 1.255 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 9,5%, đạt 186 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 14,9% xuống còn 14,8%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Doanh thu tài chính giảm mạnh hơn chi phí khiến hoạt động tài chính lỗ 13 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17%, lên 43 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn lỗ 39 tỷ đồng từ việc thanh lý tài sản cố định. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 41%, còn 72,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 437 đồng.

Năm 2019, doanh thu đạt 3.060,5 tỷ đồng, tăng 8%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 217 tỷ đồng, giảm 12%. Như vậy, công ty vượt 7,5% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận.

Fecon báo lãi quý IV/2019 giảm 41% ảnh 1

Nguồn: Công bố thông tin SSC

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2019 là 5.744 tỷ đồng, tăng 22% đầu kỳ, tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn. Khoản mục này cũng tăng 28%, lên 3.554 tỷ đồng. Về nợ phải trả, chi phí trích trước, phải trả là 971 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu kỳ. Nợ vay tài chính là 1.119 tỷ đồng, trong đó, có 167 tỷ đồng trái phiếu phát hành.

Fecon là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Tháng 11/2019 vừa qua, công ty ký hợp đồng 2 dự án với tư cách là nhà thầu chính, gồm: Khu đô thị Hoa Sen Đại Phước (Đồng Nai) của Tập đoàn CFLD, và gói thầu cảng Vĩnh Tân – thuộc tập đoàn Hòa Phát. Hai gói thầu này có doanh số trên 300 tỷ đồng, nâng giá trị hợp đồng trong nắm 2019 là khoảng 3.800 tỷ đồng.

Theo NDH