(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh Bắc Giang thu hút được 30 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 514,2 triệu USD, tăng gấp 2,02 lần so với cùng kỳ năm 2016 (tăng 260,6 triệu USD)
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Có 25 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký bổ sung là 97,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, số dự án FDI điều chỉnh tăng vốn tăng 13 dự án; số vốn điều chỉnh tăng 50%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI tại Bắc Giang trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50,9 triệu USD, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2016. Theo Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang, giá trị thực hiện đạt thấp như vậy là do có nhiều dự án chưa hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện.