(BĐT) - Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Đồng Nai, tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm trong 4 tháng đầu năm 2016 của Đồng Nai là 645,4 triệu USD, tăng gần 60 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015, đạt 58,7% kế hoạch năm. 

Với kết quả này, Đồng Nai tiếp tục là 1 trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI 4 tháng đầu năm. 

Trước đó, trong tháng 3/2016, Đồng Nai là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với 26 dự án đăng ký mới và 34 dự án điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đăng ký mới và bổ sung là 585,41 triệu USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư.

Tính đến ngày 19/4/2016, Đồng Nai có 1.215 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 23,91 tỷ USD; 382 dự án đã bị thu hồi với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4,56 tỷ USD.