(BĐT) - Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, 10 tháng năm 2017, Thành phố đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 681 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đạt 1,89 tỷ USD và 184 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 703,4 triệu USD. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngoài ra, Thành phố cũng chấp thuận cho 1.839 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương khoảng 2,43 tỷ USD.

Tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, trong 10 tháng, Thành phố thu hút được 5,04 tỷ USD vốn FDI, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, dự án FDI cấp mới đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm 53,3% tổng vốn đầu tư với 1,01 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2016. Tiếp theo là công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 25%, với 473,01 triệu USD, tăng gấp 5,7 lần so với cùng kỳ 2016.