(BĐT) - Ngày 30/11 tới, Công ty CP Khoáng sản Fecon (mã chứng khoán: FCM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,5%. Như vậy, với 41 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi 10,25 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 14/12/2021.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành 4,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn hơn 77 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn 29 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 442,97 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 31,78%, đạt 18,89 tỷ đồng.