(BĐT) - Năm 2020, dự báo nhu cầu phụ tải của TP.HCM tiếp tục gia tăng. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 27,731 tỷ kWh, tăng khoảng 6,25%; công suất cực đại ước đạt 4.900 MW, tăng 7,26% và sản lượng ngày cao nhất ước đạt 94,74 triệu kWh, tăng 5,22% so với năm 2019.
Năm 2020, dự báo sản lượng điện thương phẩm của TP.HCM ước đạt 27,731 tỷ kWh, tăng khoảng 6,25% so với năm 2019

Năm 2020, dự báo sản lượng điện thương phẩm của TP.HCM ước đạt 27,731 tỷ kWh, tăng khoảng 6,25% so với năm 2019

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã chủ động đưa ra các kịch bản vận hành lưới điện ở mức tăng trưởng phụ tải đạt 10% (cao hơn dự báo và tương đương với mức tăng trưởng của năm 2019) và dự phòng kiểm tra ở mức tăng trưởng 15%. Trong đó, ưu tiên thực hiện các giải pháp điều hòa lưới điện để cân đối phụ tải, đồng thời tập trung triển khai đưa vào các công trình xây dựng mới, cải tạo hoàn thiện lưới điện phân phối có tính chất cấp bách phục vụ cấp điện giai đoạn mùa khô 2020. Trong trường hợp cần thiết, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị sử dụng máy phát, máy biến thế lưu động để khôi phục điện ngay cho khách hàng.

EVNHCMC cũng yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra các điểm có khả năng gây ra sự cố, như tại các đầu cáp, hộp nối cáp ngầm; kiểm tra và thay thế vật tư thiết bị lâu năm không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; thực hiện phát quang cây xanh và có các giải pháp ngăn ngừa động vật xâm phạm trên lưới điện.

Song song đó, để giảm tối đa thời gian mất điện của khách hàng khi lưới điện có sự cố, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị vận hành lưới điện tuân thủ nghiêm ngặt chủ trương “Chuyển tải trước, xử lý sự cố sau”, với thời gian xử lý phấn đấu bình quân dưới 5 phút.

Năm 2020, EVNHCMC sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời.

EVNHCMC cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo phương châm 4 đúng: “đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng nhu cầu”. Khi mua các thiết bị điện, nhất là những thiết bị có công suất tiêu thụ lớn, khách hàng nên chọn những sản phẩm có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, người dân cũng cần kiểm tra lại đường dây và thiết bị bảo vệ điện trong nhà để bảo đảm an toàn cũng như chống thất thoát, tổn hao điện. Đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, qua đó giảm chi phí tiền điện cho gia đình, góp phần vận hành ổn định nguồn điện cấp cho Thành phố.

Các doanh nghiệp sản xuất cần cân đối bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm, tăng cường sử dụng điện trong giờ thấp điểm, đầu tư các thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng và phối hợp với ngành điện theo dõi, kiểm soát chất lượng điện năng. Sẵn sàng tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), chủ động điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của đơn vị cung cấp điện. Đồng thời, vận động người dân, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời nối lưới trên mái nhà với công suất dự kiến đạt tối thiểu 300 MWp vào năm 2020.