(BĐT) - Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với kết quả thu nhập lãi thuần đạt 162 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong khi đó, lãi thuần từ dịch vụ gấp 2,1 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt 26 tỷ đồng. Thu nhập góp vốn mua cổ phần đạt 5 tỷ đồng, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi gần 72 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 lỗ 8,74 tỷ đồng) và lợi nhuận khác đạt 103 tỷ đồng, tăng 60%.

Trong quý II/2021, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Công ty tăng thêm 51% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 239 tỷ đồng. Kết quả, EVNFinance lãi ròng hơn 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 22 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, EVNFinance lãi ròng 148 tỷ đồng, gấp 2,17 lần con số thực hiện nửa đầu năm 2020.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của EVNFinance ghi nhận hơn 29.516 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16%, đạt hơn 14.000 tỷ đồng.