(BĐT) - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong năm 2016, về lĩnh vực các dự án đầu tư, EVN thực hiện ước tính tổng cộng khoảng gần 13.000 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu ước khoảng 82.000 tỷ đồng và đã tiết kiệm được khoảng 8.000 tỷ đồng thông qua các hình thức đấu thầu (tương đương tỷ lệ 10%).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Số liệu thống kê cho thấy, hình thức đấu thầu rộng rãi có tỷ lệ tiết kiệm 9%. Hình thức tự thực hiện cũng được áp dụng tương đối phổ biến tại EVN (15% số lượng các gói thầu) đạt tỷ lệ tiết kiệm là 13%.

Tính riêng việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong lĩnh vực đầu tư, các đơn vị EVN đã thực hiện khoảng 800 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.816 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 10% (trong đó bao gồm hơn 300 gói thầu chào hàng cạnh tranh, gần 500 gói thầu đấu thầu rộng rãi/hạn chế quy mô nhỏ). Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, EVN đã thực hiện tổng cộng gần 1.000 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 9.143 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng gần 25% (trong đó bao gồm khoảng gần 600 gói thầu chào hàng cạnh tranh, hơn 400 gói thầu đấu thầu rộng rãi/hạn chế quy mô nhỏ).