(BĐT) - Năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đẩy mạnh đấu thầu qua mạng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Tập đoàn đề cập trong Báo cáo thực hiện công tác đấu thầu năm 2019.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

EVN cho biết, trong năm vừa qua, bên cạnh Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tham gia giai đoạn thí điểm, đến nay, hầu hết các đơn vị đã chủ động, tích cực tham gia ứng dụng đấu thầu qua mạng.

“Việc đẩy mạnh công tác thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm mục tiêu tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong công tác đấu thầu. Đây cũng là một trong những các tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị thành viên”, EVN cho biết.

Theo đó, trong năm 2019, EVN tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng thành công 10.698 gói thầu, với tổng giá trúng thầu khoảng 25.520 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 10,3%.

Trong đó, ở lĩnh vực đầu tư, các đơn vị của Tập đoàn đã thực hiện đấu thầu qua mạng thành công cho 5.869 gói thầu, với tổng giá trúng thầu khoảng 18.057 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 9,7%.

Ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đã thực hiện thành công 4.829 gói thầu qua mạng, với tổng giá trúng thầu là 7.455 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 11,7%.