(BĐT) - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với kết quả thu nhập lãi thuần đạt 181 tỷ đồng, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt động dịch vụ lãi 26,3 tỷ đồng, gấp 26 lần cùng kỳ năm trước. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các hoạt động kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán lãi lần lượt 1 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của EVN Finance đạt 90,2 tỷ đồng, tăng 52% so với quý I/2019.

Tính đến cuối quý I/2020, cho vay khách hàng của EVN Finance là 9.952 tỷ đồng, tăng 0,78% so với đầu năm. Trong khi đó tiền gửi của khách hàng giảm 1.043 tỷ đồng xuống còn 3.598 tỷ đồng. Thời gian tới, Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2018, 2019 với tổng mức 15%.