(BĐT) - Dự kiến vào ngày 30/6, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) sẽ tổ chức Đối thoại giữa Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kết hợp với Lễ ra mắt Sách Trắng EuroCham 2020.
 
Sách Trắng EuroCham 2020 là ấn bản lần thứ 12 do EuroCham phát hành, tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khách nhau

Sách Trắng EuroCham 2020 là ấn bản lần thứ 12 do EuroCham phát hành, tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khách nhau

Chủ đề của Sách Trắng EuroCham năm nay là cải cách thủ tục hành chính - vai trò thiết yếu trong thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA). Đây là ấn bản lần thứ 12 do EuroCham phát hành, tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khách nhau. Sách Trắng mang lại cái nhìn tổng quan súc tích về môi trường kinh doanh và các vấn đề đang ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Theo EuroCham, nhìn chung các doanh nghiệp thành viên đều ghi nhận sự hiệu quả và những chuyển biến tích cực của Chính phủ trong việc đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thành viên của EuroCham nói riêng trong thời gian qua.

Các doanh nghiệp tin tưởng rằng việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam – EU (EVIPA), Lễ ra mắt Sách trắng EuroCham 2020, kết hợp với Cuộc đối thoại được tổ chức tới đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và các cơ quan chính phủ thảo luận cởi mở về các cơ hội nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính. Đây là một bước ngoặt quan trọng góp phần phục hồi và hỗ trợ kinh tế của Việt Nam cho các doanh nghiệp trong giai đoạn tới, đặc biệt là khi đại dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế nói chung và cho các doanh nghiệp nói riêng.