(BĐT) - Bộ GTVT vừa phê duyệt danh sách ngắn gồm 4 nhà thầu Hàn Quốc tham gia đấu thầu Gói thầu số 6A: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán xây dựng và hỗ trợ đấu thầu cho Dự án thành phần 1A thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 đường Vành đai 3 TP.HCM. 

4 nhà thầu này là Dasan Consultants Co., Ltd. Pyunghwa Engineering Consultants Ltd. - Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd. Sambo Engineering Co., Ltd. và Yooshin Engineering Corporation - Dohwa Engineering Co., Ltd. - Seoyoung Engineering Co., Ltd..

Gói thầu số 6A nêu trên sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Gói thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm từ ngày 10/1/2017 đến 6/2/2017. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu là 12 tháng, trong đó có 8 tháng thiết kế kỹ thuật và 4 tháng hỗ trợ đấu thầu.