(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn vay Nhật Bản.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự án gồm 9 tiểu dự án. Cụ thể, 6 tiểu dự án cải tạo, nâng cấp 147,1 km đường giao thông tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển sản xuất trên diện tích 59.948 ha; trong đó, đất sản xuất lâm nghiệp là 50.647 ha, hơn 9,300 đất lúa, đất màu. 2 tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cống lấy nước, đập và mương thủy lợi của 4 hồ chứa nước, để phục vụ tưới cho 175 ha lúa 2 vụ, 16 ha cây rau, màu vụ 3 và cung cấp nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân. 1 tiểu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch quốc gia Tân Trào, gồm tuyến đường vào khu di tích, lán Nà Lừa, cảnh quan hai bên đường.

Dự án được thực hiện tại 6 huyện của tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương. Thời gian thực hiện từ 2022 - 2025.

Tổng mức đầu tư được duyệt là 998,2 tỷ đồng; trong đó, vốn vay ODA là 3.870,8 triệu yên Nhật, tương đương 789,64 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng.

Về cơ chế tài chính, đối với vốn ODA, ngân sách trung ương cấp phát 90%, UBND tỉnh Tuyên Quang vay lại 10%. Đối với vốn đối ứng, UBND tỉnh Tuyên Quang bố trí toàn bộ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương.