• Liên danh 4 nhà thầu trúng gói thầu đường giao thông 115 tỷ tại Yên Bái

    09/10/2020 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11 Thi công xây dựng (lý trình Km18+325,15m - Km23+500m) thuộc Dự án Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu), tỉnh Yên Bái.

chuyên đề

Kết nối đầu tư