• Bình Dương đầu tư hơn 465 tỷ đồng xây dựng đường ĐH.429

    30/09/2020 08:00

    (BĐT) - UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (chủ đầu tư) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng mới đường ĐH.429 với tổng mức đầu tư 465,4 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Bình Dương.

chuyên đề

Kết nối đầu tư