(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2020 với doanh thu thuần đạt gần 304 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 51,39 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành hơn 17% kế hoạch doanh thu và 20% chỉ tiêu lãi trước thuế năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại thời điểm cuối quý I/2020, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 1.817 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 301 tỷ đồng, giảm 9%. Giá trị hàng tồn kho đạt gần 349 tỷ đồng, xấp xỉ hồi đầu năm.

Theo Báo cáo thường niên năm 2019, trong giai đoạn 2020 - 2022, Công ty chủ trương chuyển dịch cơ cấu doanh thu từ thị trường OTC (thuốc có thể bán mà không cần kê đơn) sang thị trường ETC (thuốc bán theo đơn bác sĩ). Tuy nhiên, Công ty dự kiến vẫn duy trì doanh thu của kênh OTC ở mức khoảng 800 tỷ đồng.