Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (HNX: DBT) vừa thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2020 tăng 15% lên 912 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 31,3 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Với công ty mẹ, mục tiêu doanh thu năm 2020 tăng 18% lên 812 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 66% ở mức 27,9 tỷ đồng.

Dược phẩm Bến Tre mới đây đã chốt danh sách cổ đông vào 20/3 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến vào 24/4. Một số nội dung quan trọng sắp tới là chương trình kinh doanh năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2019, bầu nhân sự mới, triển khai việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, nâng tỷ lệ sở hữu tại một số công ty khác mà không phải thực hiện chào mua công khai, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ…

Dược phẩm Bến Tre tiền thân là phòng Bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre, được thành lập từ năm 1963. Công ty niêm yết cổ phiếu lần đầu tại HNX vào 30/10/2009 và đến nay cổ phiếu có giá 10.000 đồng/cp, tương đương giá trị vốn hóa thị trường 135 tỷ đồng.

Theo NDH