Công ty Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập doanh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019.
Dược Hậu Giang chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 tỷ lệ 30%

Công ty dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 10/6 tại Cần Thơ thay vì ngày 21/4 trong thông báo trước đó do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Công ty cũng hủy ngày đăng ký cuối cùng đã chốt trước đó 25/3 và ngày mới là 12/5.

Ngày 12/5 cũng là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% cho đợt 1/2019. Mức cổ tức kế hoạch của năm 2019 là 30%. Năm 2018, công ty cũng đề ra kế hoạch chia cổ tức 30% nhưng thực tế chia là 35%.

Năm nay, HĐQT dự kiến trình cổ đông đề ra kế hoạch doanh thu 3.866 tỷ đồng và lãi trước thuế 720 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện 2019.

Cổ phiếu DHG đang giao dịch ở mức giá 83.000 đồng/cp, giảm 18,6% trong vòng 3 tháng qua.

Theo NDH