(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang Dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước để thay thế Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (CT494). 
Sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất được trong đấu thầu còn hạn chế. Ảnh: Lê Chiến Thắng

Sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất được trong đấu thầu còn hạn chế. Ảnh: Lê Chiến Thắng

Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, sau khoảng 5 năm triển khai thực hiện CT494, việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy sản xuất trong nước, góp phần giảm nhập siêu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện CT494, các bộ, ngành, địa phương vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là, chưa có hàng rào kỹ thuật bảo vệ đối với các hàng hóa trong nước sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm cơ khí; công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương tăng cường việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu còn hạn chế; chủ đầu tư, bên mời thầu chưa có đầy đủ thông tin về vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước do Danh mục các hàng hóa này chưa được cập nhật thường xuyên... Do đó, Chỉ thị thay thế CT494 được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình đưa hàng hóa trong nước sản xuất được vào các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Theo Ban soạn thảo, Dự thảo Chỉ thị thay thế CT494 chú trọng đến các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tăng cường nhận thức của chủ đầu tư, bên mời thầu, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu.