(BĐT) - Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa chính thức đi vào hoạt động. Với quy mô 1.000 giường bệnh, Bệnh viện khi đi vào hoạt động sẽ góp phần kéo giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện nhi trong Thành phố, đồng thời là cơ sở khám chữa bệnh đạt chuẩn của người dân Thành phố .
Đưa bệnh viện nhi 4.200 tỷ đồng vào hoạt động

Với tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM là một trong những bệnh viện thuộc Khu y tế kỹ thuật cao Tân Kiên theo Đề án Quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn 2025 của UBND TP.HCM.