(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT. Dự thảo Nghị định có nhiều quy định mới, trong đó bổ sung chế tài xử phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu.
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP đề xuất mức xử phạt từ 200 - 300 triệu đồng đối với hành vi cản trở hoạt động đấu thầu

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP đề xuất mức xử phạt từ 200 - 300 triệu đồng đối với hành vi cản trở hoạt động đấu thầu

Bộ KH&ĐT cho biết, sau khi Nghị định số 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH&ĐT đã được han hành như: Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong quá trình thực hiện, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc cần phải được rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau đó. Do vậy, tại Dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&ĐT.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP trình Chính phủ gồm 7 Chương với 82 Điều. Bộ Tư pháp (cơ quan thẩm định Dự thảo Nghị định) cho biết, việc xây dựng Nghị định này là cần thiết nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH&ĐT có tính đồng bộ, thực thi hiệu quả trên thực tế. Đồng thời, bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp, không có căn cứ. Dự thảo Nghị định đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT, tạo cơ sở pháp lý, áp dụng thống nhất trong công tác xử phạt vi phạm hành chính của toàn Ngành.

Theo Bộ KH&ĐT, Dự thảo Nghị định có sự kế thừa, phát triển những quy định còn phù hợp của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP; bổ sung những quy định mới để khắc phục một cách cơ bản khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế; đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi đi ngược với quan điểm cải cách hành chính, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu; bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề pháp luật không cấm.

Dự thảo Nghị định quy định 4 nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT: Vi phạm quy định trong lĩnh vực đầu tư (đầu tư công, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP); Vi phạm quy định trong lĩnh vực đấu thầu (đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất); Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; Vi phạm quy định trong lĩnh vực quy hoạch.

Theo Ban soạn thảo, so với Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, Dự thảo Nghị định bổ sung các hành vi trong các lĩnh vực: đầu tư theo phương thức PPP; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; quy hoạch. Dự thảo Nghị định quy định 2 hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định lần này bổ sung chế tài xử lý một số hành vi vi phạm, như: Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) chậm so với quy định hoặc không thực hiện đăng tải KHLCNT; áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu; đăng tải hồ sơ mời thầu (HSMT) không thống nhất với nội dung đã được phê duyệt; phát hành HSMT, hồ sơ yêu cầu không đủ điều kiện; yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu; không gửi thông báo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hoặc thông báo không nêu rõ hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về đấu thầu...

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt từ 200 - 300 triệu đồng đối với các hành vi bị cấm trong đấu thầu, gồm các hành vi: Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; thông thầu; gian lận trong đấu thầu; cản trở hoạt động đấu thầu; vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu; chuyển nhượng thầu trái phép.