(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An (mã chứng khoán: HOT) ghi nhận doanh thu đạt đạt 4,2 tỷ đồng, giảm 92,3%; lỗ 7,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 35,4 tỷ đồng, giảm 76% và lỗ 17,8 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019 lãi 11,1 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh đi xuống, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 19,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 25,3 tỷ đồng.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh đi xuống do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 bùng phát lần 2 và tình hình bão, lũ liên tiếp tại miền Trung.

Ngoài ra, Công ty đặt kế hoạch quý IV/2020 với doanh thu là 4,16 tỷ đồng, lỗ 7,15 tỷ đồng.