(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến Dự thảo thông tư quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự thảo thông tư này được xây dựng nhằm thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016, Thông tư số 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018, có bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung để phù hợp với thực tiễn, tình hình hoạt động của các TCTD.

Theo đó, Dự thảo quy định không chỉ các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua TPDN, các ngân hàng chính sách cũng được mua, bán TPDN theo quy định của Chính phủ.

Các TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của NHNN, trừ trường hợp mua TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt. TCTD cũng không được vay vốn của TCTD khác để mua TPDN.

TCTD không được mua trái phiếu (bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức, cá nhân khác) của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại TCTD mua và tại TCTD khác trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm quyết định phê duyệt mua.