Ngày 16/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2019 - 2020 sẽ kết thúc vào ngày 15/7, muộn hơn mọi năm do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Dự kiến học sinh tựu trường sau ngày 15/8

Chuẩn bị năm học mới 2020 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh khung thời gian năm học. Theo đó, thời gian bắt đầu cho học sinh quay lại trường sau ngày 15/8 (ngày tựu trường); ngày khai giảng năm học mới dự kiến diễn ra vào ngày 5/9 như mọi năm. Việc điều chỉnh khung thời gian năm học để các nhà trường có thời gian ổn định tổ chức; làm công tác chuẩn bị cho năm học mới như: thi, tuyển sinh; giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ hè… Khung thời gian năm học được xây dựng theo hướng ổn định cho năm học 2020 - 2021 và các năm học tiếp theo.

Theo nhân dân