(BĐT) - Theo báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhu cầu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 là 682.402 tỷ đồng,
Nhu cầu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 682.402 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Nhu cầu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 682.402 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Trong đó, nhu cầu vốn ngân sách trung ương là 326.576 tỷ đồng, gồm vốn trong nước là 271.102 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 55.474 tỷ đồng.

Ngày 1/9/2020, Bộ Tài chính có báo cáo về phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, với dự kiến chi đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 là 475,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 220 nghìn tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài là 60 nghìn tỷ đồng, vốn trong nước là 160 nghìn tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương là 255,7 nghìn tỷ đồng, bao gồm: thu sử dụng đất 105 nghìn tỷ đồng, xổ số kiến thiết 33,7 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương 22 nghìn tỷ đồng, đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung là 95 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), phương án này tồn tại một số bất cập như vốn nước ngoài dự kiến cao hơn nhiều so với nhu cầu, nếu để tình trạng này tiếp diễn thì tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài năm 2021 tiếp tục chậm; dự kiến đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất của Bộ Tài chính cao hơn nhiều so với đăng ký của các địa phương (chênh lệch khoảng 12,7 nghìn tỷ đồng).

Bộ KH&ĐT dự kiến tổng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 là 475,7 nghìn tỷ đồng, bằng phương án của Bộ Tài chính, nhưng cơ cấu vốn điều chỉnh. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương là 230 nghìn tỷ đồng, trong đó: vốn trong nước là 185 nghìn tỷ đồng; vốn nước ngoài là 45 nghìn tỷ đồng. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 245,7 nghìn tỷ đồng.