(BĐT) - Một liên danh nhà thầu vừa có văn bản đề nghị làm rõ kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu XL-05: Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 thuộc lưu vực 1 do Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP.HCM làm chủ đầu tư. 
Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM: Nhà thầu đề nghị làm rõ kết quả lựa chọn nhà thầu

Đây là gói thầu thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). 

Bất ngờ với kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo Văn bản đề nghị làm rõ KQLCNT Gói thầu XL-05: Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 thuộc lưu vực 1, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương - Công ty TNHH Liên doanh xây dựng VIC (Hùng Vương - VIC) cho biết, Gói thầu XL-05 tổ chức đóng, mở thầu vào ngày 17/8/2017. Theo biên bản mở thầu, Liên danh Hùng Vương - VIC có giá dự thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu (HSDT) thấp nhất là 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo KQLCNT được công bố thì nhà thầu trúng thầu lại là Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) - Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T (Liên danh Waseco - TS - T&T) với giá trúng thầu là hơn 219,1 tỷ đồng.

“Chúng tôi rất bất ngờ về kết quả này vì theo công bố tại lễ mở thầu thì giá dự thầu của Liên danh Waseco - TS - T&T là 201,2 tỷ đồng. Như vậy, giá trúng thầu của liên danh này đã tăng hơn 17,9 tỷ đồng so với giá dự thầu ban đầu và cao hơn giá dự thầu của chúng tôi tới hơn 59 tỷ đồng. Đây rõ ràng là vấn đề thiếu minh bạch cần sự vào cuộc của các sở, ban ngành và cơ quan đại diện Ngân hàng Thế giới kiểm tra và xác minh lại”, đại diện Liên danh Hùng Vương - VIC nhấn mạnh.

Cũng trong văn bản đề nghị, Hùng Vương - VIC còn bày tỏ không đồng tình với những lý do mà Chủ đầu tư đánh giá HSDT của Liên danh không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Cụ thể, liên danh này cho rằng, tình hình tài chính của thành viên liên danh VIC lành mạnh và đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của HSMT. Điều này thể hiện rõ qua việc VIC đã nộp Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN, đính kèm thông báo về việc xác nhận số tiền thuế đã nộp, đồng thời giải trình đầy đủ những thắc mắc của đơn vị tư vấn (Công ty Haskoning DHV Nerderland B.V) về việc làm rõ HSDT Gói thầu XL-05 liên quan đến vấn đề này.

Về kinh nghiệm xây dựng, Hùng Vương - VIC cho biết đã trúng thầu và thi công nhiều công trình tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Hà Nội… nên không thể đánh giá tình hình tài chính của liên danh không lành mạnh. Đó là chưa kể Liên danh đã từng hoàn thành nhiều dự án sử dụng nguồn vốn của WB trong thời gian qua như: Dự án thành phần số 3 Cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2, 3 trong lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm; Dự án Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm; Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)… 

Bên mời thầu và nhà thầu bất đồng quan điểm

Ngày 5/10/2017, Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP.HCM đã có văn bản gửi Báo Đấu thầu làm rõ ý kiến của Liên danh Hùng Vương - VIC. Tại văn bản này, Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP.HCM cho biết, sau khi nhận được văn bản đề nghị làm rõ KQLCNT của Liên danh đã yêu cầu Công ty Haskoning DHV Nerderland B.V (đơn vị tư vấn) kiểm tra, làm rõ vấn đề Nhà thầu nêu.

Theo nội dung trả lời của đơn vị tư vấn, trong quá trình đánh giá HSDT của Liên danh Hùng Vương - VIC, đơn vị tư vấn đã thấy có những vấn đề không rõ ràng và đã có thư yêu cầu làm rõ một số nội dung. Cụ thể, về tài chính, Báo cáo tài chính của Hùng Vương không thể hiện doanh thu cho hoạt động xây lắp; Báo cáo kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính của VIC các năm 2014, 2015, 2016, phần cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa được phản ánh đầy đủ và chính xác.

Về kinh nghiệm xây dựng, Hợp đồng số 103/2012/HĐTV-HĐ do Hùng Vương thực hiện không bao gồm đầy đủ các thông tin để thành giá (quy mô, tính chất công trình, mức độ hoàn thành của hợp đồng). Đồng thời, 2 hợp đồng số 13B1 và 13B2 chưa có đầy đủ các phụ lục hợp đồng và các bảng nghiệm thu đính kèm để chứng minh giá trị hợp đồng như kê khai.

Sau khi Liên danh Hùng Vương - VIC làm rõ HSDT, đơn vị tư vấn nhận định, về vấn đề tài chính, thành viên liên danh Hùng Vương được chấp nhận. Tuy nhiên, với giải trình về cơ sở loại trừ trong Báo cáo kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính của VIC, nhà thầu không đưa ra được các tài liệu pháp lý chứng minh cho tính hợp lệ của các số liệu, do đó không đủ cơ sở để xem xét đánh giá phần năng lực tài chính của VIC. Vì vậy, đơn vị tư vấn đánh giá thành viên liên danh VIC không đáp ứng yêu cầu.

Còn về kinh nghiệm xây dựng, đơn vị tư vấn cho biết, Hợp đồng số 103/2012/HĐTV-HĐ không đủ điều kiện xem xét do không cung cấp được các tài liệu theo yêu cầu như: quyết định phê duyệt thiết kế của cấp có thẩm quyền, văn bản thông báo kết quả kiểm tra đồng ý nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền, báo cáo hoàn thành công trình của nhà thầu, chủ đầu tư…

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện Liên danh Hùng Vương - VIC cho biết vẫn bảo lưu quan điểm và cho rằng quá trình đánh giá HSDT từ phía tư vấn có nhiều áp đặt, gây khó khăn cho nhà thầu. Trong khi đó, dù đã liên hệ với Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP.HCM để có thông tin chính thức nhưng Báo Đấu thầu vẫn chưa nhận được sự hợp tác của cơ quan này.

Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục thông tin diễn biến tiếp theo của vụ việc.