(BĐT) - Theo kế hoạch, Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ phải hoàn thành vào tháng 6/2023. Đây là một thách thức rất lớn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn sự phối hợp với nhà tài trợ vốn và các chuyên gia quốc tế, tiến độ thi công xây dựng bị chậm do nhiều vướng mắc về thủ tục kéo theo các gói thầu mua sắm thiết bị phải chờ đợi.
Phối cảnh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: NC st

Phối cảnh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: NC st

Dự án được phê duyệt vào năm 2011, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Năm 2018 và 2019, Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 30/6/2023; điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 210 triệu USD xuống còn 178,87 triệu USD, tương đương hơn 4.000 tỷ đồng.

Trước đây, Dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cơ quan chủ quản. Đến năm 2016, Dự án được bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong đó, phần xây dựng do Ban Quản lý dự án trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm bên mời thầu, phần thiết bị do Ban Quản lý dự án thành phần của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội phụ trách.

Đến nay, Ban Quản lý dự án thành phần đã lựa chọn xong nhà thầu thực hiện Gói thầu UIU-USTH GDS010 Thiết bị thí nghiệm (Gói số 6) và Gói thầu UIU-USTH GDS 008 Thiết bị thí nghiệm (Gói số 4).

Cụ thể, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói số 6 được phê duyệt vào cuối tháng 11/2021. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư công nghệ - Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư T&N - Công ty CP Kinh doanh thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật với giá 124,711 tỷ đồng (giá gói thầu là 125,966 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 8 tháng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói số 4 được phê duyệt vào tháng 12/2020. Nhà thầu được lựa chọn là Liên danh Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thông tin và Chuyển giao công nghệ - Công ty CP Thành An. Giá trúng thầu là 127,539 tỷ đồng (giá gói thầu là 127,985 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 10 tháng.

Theo tìm hiểu, cả hai gói thầu được tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế, song chủ yếu nhà thầu trong nước tham dự. Một phần nguyên nhân, theo đại diện Bên mời thầu, có thể là do tác động của đại dịch Covid-19.

Thực tế quá trình triển khai Gói số 4 cho thấy, do thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, Nhà thầu không thể giao hàng đúng hạn, việc đi lại của các chuyên gia Pháp cũng bị hạn chế. Do đó, Chủ đầu tư đã cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

Đại diện Ban Quản lý dự án thành phần cũng cho biết, hiện còn 4 gói thầu mua sắm thiết bị chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, tiến độ mua sắm phụ thuộc vào tiến độ của phần xây lắp, vì phải chờ hoàn thiện mặt bằng. Tất cả đang phấn đấu hoàn thành Dự án đúng thời hạn vào tháng 6/2023.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên nhân chậm tiến độ thi công và giải ngân của Dự án là do gặp nhiều vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách về đất đai, quy định tiêu chuẩn và quản lý đầu tư xây dựng, thủ tục đấu thầu... Ngoài ra, tiến độ Dự án còn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.