• Lập Ban chỉ đạo xử lý một số dự án thua lỗ nghìn tỷ

    05/01/2017 10:59

    (BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vướng mắc, tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp lớn thuộc ngành công thương.

chuyên đề

Kết nối đầu tư