• Tỷ lệ dự án được giám sát, đánh giá đầu tư còn thấp

    24/08/2020 10:00

    (BĐT) - Trong bối cảnh phân cấp, phân quyền rất mạnh thì công tác giám sát, đánh giá đầu tư càng cần được chú trọng để đảm bảo nguồn lực của Nhà nước được sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn không ít đơn vị chưa chú trọng thực hiện công tác này.
  • Đưa hàng Việt vào dự án sử dụng vốn nhà nước

    19/08/2016 16:00

    (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang Dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước để thay thế Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (CT494). 

chuyên đề

Kết nối đầu tư