• Đấu thầu tại Dự án Nhà thi đấu tỉnh Kon Tum: Xuất hiện tiêu chí khu biệt, 1 nhà thầu tham dự

    03/11/2021 14:00

    (BĐT) - Dự án Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum với tổng mức đầu tư 99,5 tỷ đồng đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp + thiết bị và Gói thầu Tư vấn giám sát. Theo phản ánh của một số nhà thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) 2 gói thầu đều xuất hiện các tiêu chuẩn đánh giá mang tính khu biệt, không phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu, hạn chế cạnh tranh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư