(BĐT) - Trải qua hơn 15 năm đình trệ và bị khách hàng khiếu kiện triền miên, cuối cùng Dự án Khu nhà ở Phước Kiển 1 do Tổng công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư cũng đã tìm ra lối thoát.
Tổng công ty Thái Sơn được yêu cầu sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm các tồn tại của Dự án Khu nhà ở Phước Kiển 1 tại TP.HCM. Ảnh: Tiên Giang

Tổng công ty Thái Sơn được yêu cầu sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm các tồn tại của Dự án Khu nhà ở Phước Kiển 1 tại TP.HCM. Ảnh: Tiên Giang

14 năm chưa được cấp Giấy phép xây dựng

Ngày 17/5/2017, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Cách Mạng về giải quyết khiếu nại của một số hộ dân liên quan đến Dự án Khu nhà ở Phước Kiển 1.

Theo thông báo trên, trước đó, ngày 12/5/2017, ông Huỳnh Cách Mạng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc giải quyết khiếu nại của một số hộ dân về dự án này. Tham dự cuộc họp có đại diện của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Thành phố, UBND huyện Nhà Bè và Tổng công ty Thái Sơn.

Sau khi nghe Báo cáo số 3373/SXD-TT ngày 21/3/2017 của Sở Xây dựng và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, ông Huỳnh Cách Mạng đã chỉ đạo nhiều vấn đề liên quan đến Dự án.

Cụ thể, việc bà Trần Phạm Ngọc Ánh có đơn kiến nghị liên quan đến Dự án Khu nhà ở Phước Kiển 1 do Tổng công ty Thái Sơn làm chủ đầu tư, đã 14 năm vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là có cơ sở, do Dự án đã được phê duyệt từ năm 2001, nhưng Tổng công ty chưa hoàn tất việc bồi thường giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, bàn giao hạ tầng và thực hiện các thủ tục để khởi công xây dựng theo quy định.

Bên cạnh việc chấp thuận cho Tổng công ty Thái Sơn điều chỉnh ranh của Dự án tại phần diện tích chưa đền bù được, UBND TP.HCM giao UBND huyện Nhà Bè tổng hợp hồ sơ đền bù của Tổng công ty Thái Sơn, xác nhận, thu hồi, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo Sở TN&MT để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng lô đất của Tổng công ty Thái Sơn.

Đồng thời, cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt tại Quyết định số 2648/KTST-ĐB2 ngày 14/8/2001 của Kiến trúc sư trưởng Thành phố về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại các vị trí (lô đất) thuộc khu vực đã hoàn thành việc bồi thường; lập thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng lô, nhằm giải quyết tình hình bức xúc của người dân có nhu cầu cấp bách về nhà ở. 

Yêu cầu các sở, ngành cùng vào cuộc

UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Tổng công ty Thái Sơn hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh ranh của Dự án Khu nhà ở Phước Kiển 1 và khẩn trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng trong thông báo này, UBND TP.HCM giao Sở TN&MT hướng dẫn Tổng công ty Thái Sơn hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh ranh của Dự án và khẩn trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND huyện Nhà Bè hướng dẫn Tổng công ty Thái Sơn lập thủ tục điều chỉnh ranh Dự án tại phần diện tích chưa bồi thường; giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Tổng công ty Thái Sơn về các nội dung liên quan đến công tác thiết kế, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Dự án để có cơ sở thực hiện thủ tục nghiệm thu, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Cùng với đó, yêu cầu Tổng công ty Thái Sơn khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ bồi thường cho UBND huyện Nhà Bè để xác định cụ thể, chính xác diện tích đất đã bồi thường và thu hồi chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng quy chế quản lý kiến trúc của Dự án trình UBND huyện Nhà Bè phê duyệt; khẩn trương thực hiện các yêu cầu của các cơ quan có liên quan để hoàn tất nghĩa vụ còn lại với Nhà nước tại Dự án.

Đặc biệt, yêu cầu các sở, ngành chức năng có liên quan nêu trên phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nhà Bè để hỗ trợ Tổng công ty Thái Sơn có biện pháp giải quyết dứt điểm các tồn tại của Dự án, không để phát sinh tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người trên địa bàn. Thời gian hoàn thành tất cả các nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM là 3 tháng kể từ ngày nhận được văn bản này.

Ông Nguyễn Kim Thọ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn cho biết, những vường mắc lâu nay tại Dự án Khu nhà ở Phước Kiển 1 hiện đã thống nhất được lộ trình giải quyết. Đây là điều không chỉ khách hàng mà cả chủ đầu tư đều rất mong đợi. Hy vọng khách hàng chia sẻ phần nào những khó khăn và vướng mắc thời gian qua của chủ đầu tư khi thực hiện dự án này, bởi có nhiều vấn đề nằm ngoài mong đợi của Tổng công ty.