(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã được giao 932 tỷ đồng. Số vốn 3.895,32 tỷ đồng còn thiếu theo tổng mức đầu tư, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu từ ngày 20/10/2020

Dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu từ ngày 20/10/2020

Về tiến độ thực hiện, Tổng công ty Cửu Long (Chủ đầu tư) đã đăng thông báo mời thầu, kế hoạch đến ngày 20/8/2020 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, thiết kế. Dự kiến phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán vào ngày 15/10/2020; tổ chức lựa chọn nhà thầu từ ngày 20/10/2020, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng trước 15/12/2020 và khởi công vào cuối năm 2020. Với kế hoạch này, Dự án thông xe vào năm 2022 và hoàn thành toàn bộ vào quý II/2023.

Dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 839/QĐ-TTg ngày 16/6/2020 với tổng mức đầu tư là 4.827,32 tỷ đồng, sử dụng 100% nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ GTVT phê duyệt dự án tại Quyết định số 1170/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2020.