(BĐT) - UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát việc Liên danh nhà thầu Samsung - Konlon - TSK kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL02 Thiết kế - thi công - vận hành Nhà máy Xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố - giai đoạn 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu XL-02 áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế có sơ tuyển (ICB). Giá gói thầu được phê duyệt là 307.300.300 USD (nguồn vốn WB là 278.300.000 USD; ngân sách TP.HCM là 616.134 triệu đồng, tương đương 29.000.000 USD). Giá trúng thầu là 9.088.557,95 USD, 77.261.975,27 EUR và 3.208.347.299.774 VND (đã bao gồm thuế VAT và chi phí dự phòng). Gói thầu này áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp, với thời gian thực hiện hợp đồng là 120 tháng.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu vừa được bên mời thầu (Ban Quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM) công bố, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Acciona Agua - Vinci Construction Grandas Project Gói thầu XL02.