DRL sẽ tìm kiếm đối tác để xúc tiến đầu tư thêm dự án Thủy điện Đrây H’Linh 4.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (HoSE: DRL) vừa báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm với sản lượng điện thương phẩm là 21,85 triệu kWh, đạt gần 30% kế hoạch cả năm.

Tổng doanh thu 5 tháng ghi nhận hơn 41 tỷ đồng, hoàn thành 44% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 29,5 tỷ đồng, thực hiện gần 55% kế hoạch. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.101 đồng. Cổ tức dự kiến là 29,36%/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HĐQT của DRL cũng thống nhất lập hồ sơ quy hoạch và triển khai nghiên cứu dự án Nhà máy điện mặt trời trên phần đất hiện có của công ty. Đồng thời, DRL cũng tìm kiếm đối tác lập thủ tục xúc tiến đầu tư dự án Thủy điện Đrây H’Linh 4.

DRL được thành lập năm 2003 nhằm tiếp tục thực hiện đầu tư công trình Thủy điện Đrây H’Linh 2 do Công ty Điện lực 3 chuyển giao. Cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ 11/4/2012 với giá 20.000 đồng/cp. Đến nay, cổ phiếu DRL đang giao dịch quanh vùng giá hơn 53.000 đồng/cp.

Theo NDH