(BĐT) - Ngày 21/9 tới, Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 6/10/2020.

Với 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi số tiền hơn 14 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Trước đó, tháng 5, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 5,8% bằng tiền mặt.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 37 tỷ đồng doanh thu và 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 22% và 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty đặt mục tiêu năm 2020 thu về 87 tỷ đồng doanh thu và 45 tỷ đồng lợi nhuân; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 44,5% bằng tiền mặt.

Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 51% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.