(BĐT) - Ngày 30/8, Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 10/9.

Như vậy, với 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 14,25 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, tháng 5/2021, Công ty đã thanh toán cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 2,2%.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 42,5 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 26,1 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của DRL giảm 12% xuống còn 129,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 91,2% xuống vỏn vẹn 6 tỷ đồng; nợ phải trả, gồm toàn bộ là nợ ngắn hạn, cũng được rút xuống 7,2 tỷ đồng, giảm 36,4% so với hồi đầu năm.