(BĐT) - Ngày 7/9 tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã: DQC).

Công ty dự kiến chi gần 47 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Tuy nhiên, Công ty không đưa ra thời gian dự kiến trả cổ tức.

Về tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 467,22 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 58,66 tỷ đồng; lần lượt hoàn thành 40,28% chỉ tiêu doanh thu và 39,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.