(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 (mã chứng khoán: DP1) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 483,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6,3% và 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 902,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,5% và tăng 6,8% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Doanh nghiệp có thuyết minh, trong 6 tháng đầu năm chi phí tài chính giảm chủ yếu do chi phí lãi vay giảm, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện giảm và lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện giảm.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 41,6 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 50,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của DP1 giảm nhẹ 2,4% so với đầu năm về 1.243,3 tỷ đồng.