Theo báo cáo của chính phủ, Số cán bộ, công chức được đề nghị giải quyết tinh giản trong đợt 1 năm 2016 dự kiến là 5.433 người
Đợt 1/ 2016: Tinh giảm biên chế gần hơn 5.400 cán bộ, công chức
Theo FBNC