(BĐT) - Theo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư vừa được phê duyệt, Công ty TNHH Bạch Đằng sẽ thực hiện chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Đông An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, do chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Dự án có tổng chi phí thực hiện là 688,920 tỷ đồng; trong đó chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 493,746 tỷ đồng; chi  phí  bồi  thường,  giải  phóng  mặt  bằng  sơ  bộ  là 195,173 tỷ đồng. Thời gian giao đất, cho thuê đất là 49 năm.