(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực bố trí dân cư và di dân, tái định cư thủy lợi, thủy điện trên địa bàn Tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Địa phương này đề xuất danh mục 17 dự án đầu tư cần bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, 2 dự án đã phê duyệt, chuyển tiếp thực hiện sang giai đoạn 2021 - 2025 và 15 dự án đầu tư mới. Tổng nhu cầu vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh là 979 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tình hình sạt lở trên địa bàn Tỉnh thời gian qua thường xuyên xảy ra, ngày càng nghiêm trọng, nên việc di dời, đảm bảo tính mạng và tài sản người dân là rất cấp thiết. Tuy nhiên, nguồn lực của Tỉnh còn hạn chế. Do đó, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ địa phương đầu tư thêm 13 cụm, tuyến dân cư để di dời cho 3.255 hộ, với kinh phí là 796 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, phân bổ kinh phí hỗ trợ di dân 49,415 tỷ đồng để địa phương hoàn trả tạm ứng ngân sách Tỉnh.