(BĐT) - Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 7 gói thầu thuộc Dự án Thành phần 1 thuộc Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp với tổng mức đầu tư được duyệt 1.266 tỷ đồng.
Sơ đồ KCN Tân Kiều

Sơ đồ KCN Tân Kiều

Theo đó, trong quý II/2020, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 5 - Thi công xây dựng đường gom N2, gồm: hệ thống giao thông (kể cả vỉa hè), hệ thống thoát nước mưa, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh - thảm cỏ và tuyến ống thoát nước thải xử lý (giá gói thầu 17,4 tỷ đồng, đấu thầu qua mạng); Gói thầu số 6 - Thi công xây dựng đường gom Đường tỉnh 846, gồm: hệ thống giao thông (kể cả vỉa hè), hệ thống thoát nước mưa, hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh-thảm cỏ (giá gói thầu 30,5 tỷ đồng); Gói thầu số 7 - Thi công xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1, gồm: modul 1 công suất 1.500 m3/ngày, đêm, 1 trạm quan trắc tự động và nhà điều hành (60 m2) với giá gói thầu 25,7 tỷ đồng.