(BĐT) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Nai kêu gọi đầu tư 33 công trình, dự án nước sạch nông thôn, trong đó có 10 công trình đầu tư mới và 23 công trình đấu nối, mở rộng phạm vi cấp nước từ công trình hiện hữu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,9 ngàn tỷ đồng, trong đó đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 800 tỷ đồng, còn lại kêu gọi xã hội hóa.

Được biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thực hiện 15 dự án cấp nước sạch nông thôn tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư hơn 2,1 ngàn tỷ đồng (vốn xã hội hóa khoảng 1,9 ngàn tỷ đồng).

Để khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, ngoài các chính sách ưu đãi như giai đoạn 2016 - 2020, Đồng Nai sẽ sớm ban hành quy định về mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.