(BĐT) - Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong tháng 5, kết quả thực hiện vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước  do địa phương quản lý đạt trên 294 tỷ đồng, tăng 10,7% so với tháng 4. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm chỉ đạt trên 1.544 tỷ đồng, giảm 18,97% so với cùng kỳ và bằng 20,16% so với kế hoạch năm. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện đạt trên 956 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ và bằng 20,4% so với kế hoạch năm.

Kết quả thực hiện đầu tư công trong tháng 5 tăng so với tháng 4 là do việc gỡ bỏ quy định cách ly toàn xã hội nên các công trình xây dựng được hoạt động trở lại bình thường và đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhìn chung, 5 tháng đầu năm vốn đầu tư thực hiện giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các dự án mới đều bị lùi thời gian khởi công.