(BĐT) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai (Chủ đầu tư) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Mua sữa học đường các tháng 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 năm 2021 cho các trường học trên địa bàn tỉnh, giá gói thầu 264,099 tỷ đồng. Thời gian đóng/mở thầu dự kiến ngày 14/3/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, trong các năm 2016, 2017, 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cũng thực hiện đấu thầu các gói thầu thuộc Đề án Sữa học đường. Trong đó, giá trị mua sắm lớn nhất là năm 2018, với tổng giá trúng thầu 752,742 tỷ đồng.