(BĐT) - UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến 174,5 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021, Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc sẽ đấu thầu Gói thầu số 02 (tư vấn) Khảo sát địa hình và lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (giá gói thầu 1,364 tỷ đồng).

5 gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu gồm: Gói thầu số 01 (tư vấn) Khảo sát địa chất bước Báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu số 03 (tư vấn) Thẩm định HSMT và kết quả đánh giá HSDT Gói thầu số 02 (tư vấn); Gói thầu số 04 (tư vấn) Thẩm tra nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát; Gói thầu số 05 (tư vấn) Giám sát khảo sát; Gói thầu số 06 (tư vấn) Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi.