(BĐT) - Sở Y tế Đồng Nai đang lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu thuộc kế hoạch mua vật tư y tế, hóa chất thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro phòng chống dịch Covid-19 và bổ sung (lần 2) sử dụng tại các cở sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2021, với tổng dự toán 1.018,195 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu số 4 Vật tư y tế, hóa chất thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro phòng chống dịch Covid-19 (345,161 tỷ đồng); Gói thầu số 5 Vật tư y tế (316,009 tỷ đồng); Gói thầu số 6 Hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro (357,024 tỷ đồng) sẽ lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 20/7 - 10/8/2021.

Nguồn kinh phí từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do bảo hiểm xã hội thanh toán. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 18 tháng.