(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định về Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cát sông Cổ Cò, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, đã cấp cho Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2400/GP-UBND. 
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Việc đóng cửa mỏ khoáng sản này là nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đồng thời giao cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác.

Diện tích đóng cửa mỏ là 10 ha. Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ khối lượng và đúng theo tiến độ tại Đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt. Công ty cũng có trách nhiệm phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Hòa Hải về kế hoạch tổ chức thi công Đề án đóng cửa mỏ trước khi tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả khi hoàn thành.